ROK-0012

Id-f9f13809-bde5-e911-a2e0-00155d641201
B.3.1-NEN-EN 1990
ROK(13 C)Eistekst

Tunnels in en onder hoofdwegen en onder hoofdvaarwegen moeten worden ingedeeld in gevolgklasse 3.

Toelichting

Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1990
Brondocument
Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1990
Objecttype
Tunnel
Aspect
Betrouwbaarheid
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:29.