ROK-0427

Id-f42a423e-0d23-ea11-a2e3-00155d641201
Algemeen-NEN-EN 1990
ROK(13 C)Eistekst

Voor verkeerskundige draagconstructies (portalen en uithouders) wordt verwezen naar de documenten genoemd in tabel 2-7, eigen RWS Richtlijnen.

Toelichting

In de inleiding van de componentspecificatie zijn de mogelijkheden beschreven ten aanzien van de keuze voor RWS-standaard VDC’s of een RWS akkoord bevonden alternatief (vermeld in de betreffende documenten).

Afbeeldingen
Extra informatie


Links


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:28.