ROK-00836

Id-eb598a4f-bb49-4f27-af6d-9c45d5aa876e
7.6.5-NEN-EN 13670
ROK(13 C)Eistekst

Er mag geen (lek)water in het voorspankanaal aanwezig zijn.

Toelichting

Er kan water in het voorspankanaal komen door beschadigingen aan de omhullingsbuis door bijvoorbeeld gaten door lasspetters (al mag er niet worden gelast in de omgeving van een omhullingsbuis) of slecht uitgevoerde koppelingen in de omhullingsbuis. Verder kan (regen)water is de buis komen door slecht afgedichte uiteinden en ontluchtingsopeningen. Eenmaal aanwezig water in de omhullingsbuis is, tenzij aftappunten aanwezig zijn op de laagste punten, nauwelijks te verwijderen.Bovenliggende eisen
Links

Paragraaf ROKNEN-EN 13670
Brondocument
Het vervaardigen van betonconstructies
Referentiedocumenten  
Injectiemortel voor voorspankabels – Werkwijzen voor het injecteren
Objecttype
Kunstwerk
Thema
Beton
Periode
Uitvoeringsfase


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:27.