Toeslag onbekiste oppervlakken

Id-eaab37e8-d36a-fa55-0f75-a8c94315a2e2

Eigenschappen

Id389
Label (nl)Toeslag onbekiste oppervlakken
VraagIn de ROK wordt in eis 4.4.1.2(2)P bij NEN-EN 1991-1-1 een toeslag van 5 mm voor onbekiste oppervlakken gegeven. Daarbij wordt het woord eventueel gebruikt. Betekent dit dat de toeslag facultatief is? (1) Is deze toeslag niet hetzelfde als de toeslag van 5 mm die voor oneffen oppervlakken in 4.4.1.2(11) van NEN-EN 1991-1-1 wordt gegeven? (2) Daarnaast wordt een toeslag genoemd in verband met nabewerken, wanneer is die toeslag van toepassing en hoe moet die toeslag bepaald worden? (3)
AntwoordROK 1.4 bevat de volgende tekst:

4.4.1.1 (2)P Voor constructieonderdelen die risicovol zijn ten aanzien van de constructieve veiligheid en die (na oplevering) niet of slecht inspecteerbaar of onderhoudbaar zijn, moet de minimumdekking cmin met 5 mm worden vermeerderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor: - het horizontale vlak van een tandconstructie (onder en boven) - de horizontale en verticale vlakken aan weerszijden van en onder een voegconstructie - de bovenzijde van het rijdek onder het asfalt - de buitenzijde van een tunnel Voor onbekiste oppervlakken moet de minimumdekking cmin, eventueel in aanvulling op voorgaande toeslag, met 5 mm worden vermeerderd. Deze toeslag vervalt als in verband met nabewerken een toeslag van ten minste 5 mm is aangehouden.

(1) De ‘eventueel in aanvulling op voorgaande toeslag’ betekent dat als de minimumdekking vermeerderd is met 5 mm vanwege het slecht inspecteerbaar of onderhoudbaar zijn, dat de vermeerdering voor onbekiste oppervlakken daar nog bij opgeteld moet worden. De eventueel heeft dus betrekking op het wel of niet aanwezig zijn van deze eerste extra 5 mm en is dus zeker niet facultatief.

(2) Dit is niet exact dezelfde toeslag als in artikel 4.4.1.2(11) wordt bedoeld. Dit artikel betreft namelijk juist de toeslag als er een bewuste nabewerking van het beton plaatsvind, zoals uitwassen of opruwen. (zie ook nog even de ‘let op’ onderaan.)

(3) Het bepalen van een waarde voor verhoging van de dekking bij nabewerking zal in samenspraak moeten gebeuren met de uitvoerende partij van de nabewerking en zal sterk afhankelijk zijn van het type nabewerking. Bij opruwen/stralen van alleen de cementhuid zal 5 mm waarschijnlijk voldoende zijn. Voor uitgewassen sierbeton (met vertrager op de bekisting) zal dit veel meer zijn en is het praktischer om ongeveer 1 keer de grootste korreldiameter aan te houden.

Let op: De laatste zin van dit artikel van de ROK geeft wel aan dat de extra 5 mm voor onbekiste oppervlakken, niet opgeteld hoeft worden bij de extra ‘toeslag’ voor nabewerking (NEN-EN 1992-1-1, 4.4.1.2(11) ) als deze nabewerking op een onbekist oppervlak plaatsvindt."
Brondocument1.4

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Toeslag onbekiste oppervlakkenEis aan Objecttype

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 31 mrt 2024 om 23:57.