ROK-0030

Id-e830310f-bde5-e911-a2e0-00155d641201
3.1 (5)-NEN-EN 1991-1-6
ROK(13 C)Eistekst

Voor de uitvoeringfase moeten de klimaatbelastingen (wind en temperatuur) worden aangehouden met een referentieperiode gelijk aan de ontwerplevensduur van de definitieve constructies.

Toelichting

Links


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:27.