ROK-0005

Id-daf03809-bde5-e911-a2e0-00155d641201
A2.4.1 (2)-NEN-EN 1990
ROK(13 C)Eistekst

Voor bruikbaarheidseisen en –criteria wordt tevens verwezen naar A2.4.2(3).

Toelichting

Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1990
Brondocument
Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1990
Objecttype
Brug
Aspect
Beschikbaarheid
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:25.