Verificatie van een slijtlaagontwerp

Id-d3c1a68d-69ac-3e94-f593-c36fdea8bc49

Eigenschappen

Id228
Label (nl)Verificatie van een slijtlaagontwerp
VraagWe zijn momenteel met de verificatie van een slijtlaagontwerp bezig, en lopen tegen tweetal zaken uit de betreffende RTD1015 versie 1.1 aan.

3.1 Aanvullende bepalingen stalen ondergronden 3.1.4 De hoeveelheid oplosbare zouten op het gestraalde oppervlak mag maximaal 50 mg/m² bedragen, gemeten volgens de ISO 8502-6.

Na het stralen wordt het dek vrij direct geprimerd om roestvorming voor te zijn. Wij vragen ons af wat de doel van deze meting is, en betekent een negatieve meting automatisch dat het dek eerst met water gereinigd moet worden? Voor de straalbedrijven is dit een vrij onbekende eis.

5.3 Applicatie op een betonnen ondergrond Tijdens het aanbrengen van de eerste laag mag er geen direct zonlicht op het oppervlak staan.

Betekent dit dat bij betonnen ondergronden altijd met een tent gewerkt moet worden? Dit heeft namelijk nogal consequenties voor de prijsvorming. Daarnaast zijn we van mening dat wanneer het totale systeem de benodigde hechtsterkte haalt, separate eigenschappen van lagen en invloeden hierop door de leverancier gespecifieerd en middels keuringsregistraties geborgd moeten worden

We vernemen graag hoe we hier mee om kunnen gaan.
Antwoord3.1.4 In de staalconservering is het stellen aan een maximale zoutwaarde aan het gestraalde oppervlak een algemene eis. Er worden maximale waarden gesteld om osmose gedurende de levensduur te voorkomen en dus de levensduur te verlengen van de slijtlaag.

Er zullen afhankelijk van de grote van het oppervlak van het te behandelen oppervlak verschillende zoutmetingen verricht moeten worden. Een negatieve waarde betekent dat het oppervlak gereinigd moet worden. Het wil echter niet per definitie zeggen dat het oppervlak altijd met water gereinigd moet worden.

5.3 De eis met betrekking tot direct zonlicht op een betonnen ondergrond is een eis die al jaren is opgenomen in onze eisen. In de praktijk blijkt dat indien het oppervlak met zonlicht wordt beschenen tijdens applicatie, blaasvorming onder de slijtlaag optreedt door het vormen van vocht op het betonnen oppervlak.

De ON is vrij in zijn keuze ter voorkoming van direct zonlicht op het betonnen oppervlak, er wordt niet voorgeschreven dat met een tent gewerkt moet worden, echter de eis dat er geen direct zonlicht op het oppervlak mag staan, blijft gehandhaafd.
Brondocument1.3

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Verificatie van een slijtlaagontwerpEis aan Objecttype

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 apr 2024 om 00:21.