ROK-0669

Id-cf9fccc2-1c99-4b40-b1b7-82c9a87a0897
9.5.4 (2) (b)-NEN 9997-1
ROK(13 C)Eistekst

Als gevolg van fluctuerende temperaturen en eventuele waterstanden moet bij vrij uitkragende wanden het oplopen van de gronddruk tot hogere waarden in de loop der tijd als volgt in rekening worden gebracht:

Voor de passieve gemobiliseerde druk geldt:
Kh;mob = K0 + (Kph-K0) · (v/z) / (a + v/z)

waarin:
Kh;mob = horizontale gronddrukcoëfficiënt als gevolg van het opspaneffect;
K0 = neutrale gronddrukcoëfficiënt;
Kph = passieve horizontale gronddrukcoëfficiënt;
v = verplaatsing van de wand, in passieve richting op diepte z, als gevolg van fluctuerende temperatuureffecten en waterstanden;
z = diepte gemeten vanaf de bovenzijde van de wand;
a = parameter die afhankelijk is van de pakking van het zand;

Voor vervolg zie onderliggende eis.

Toelichting

Voorgaande formule is ontleend aan “Sluiskolkwanden in Maasbracht en Born, Advies horizontale druk tegen sluiskolkwanden, mei 2007, GeoDelft”

AfbeeldingenOnderliggende eisen

Extra informatie


Links

Paragraaf ROKNEN 9997-1
Brondocument
Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1: Algemene regels.
Objecttype
Kunstwerk
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “Als gevolg van fluctuerende temperaturen en eventuele waterstanden moet bij vrij uitkragende wanden het oplopen van de gronddruk tot hogere waarden in de loop der tijd als volgt in rekening worden gebracht:Voor de passieve gemobiliseerde druk geldt:Kh;mob = K0 + (Kph-K0) · (v/z) / (a + v/z)waarin:Kh;mob = horizontale gronddrukcoëfficiënt als gevolg van het opspaneffect;K0 = neutrale gronddrukcoëfficiënt;Kph = passieve horizontale gronddrukcoëfficiënt;v = verplaatsing van de wand, in passieve richting op diepte z, als gevolg van fluctuerende temperatuureffecten en waterstanden;z = diepte gemeten vanaf de bovenzijde van de wand;a = parameter die afhankelijk is van de pakking van het zand;Voor vervolg zie onderliggende eis.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

ROK vragen

Opspannen tegen de grond

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:24.