ROK-0036

Id-cc31310f-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.1 (1)-NEN-EN 1991-1-7
ROK(13 C)



Eistekst

Voor voetgangersbruggen en voor tijdelijke bruggen moeten dezelfde stootbelastingen door wegvoertuigen (aanrijding) worden aangehouden als voor overige typen bruggen.

Toelichting

Links


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:23.