Alpha factoor

Id-ca91adbf-c480-c8a3-1934-4a348e4ca42d

Eigenschappen

Id197
Label (nl)Alpha factoor
VraagVoor een afzinktunnelprojekt hebben we navolgende vraag met betrekking op de ROK, blz. 225:

Een factoor alpha is in de ROK gedefineerd voor verschillende funderingssituaties van tunnels zoals navolgend weergegeven.

De vraag is: Wat beinhoud de factoor alpha ? Is het alléen de onzekerheid / stijfheidsvariatie binnen het grind- of zandbed direkt beneden de tunnel, of omvat die factoor ook variaties binnen de aanstaande grond beneden het grind- / zandbed ? Het lijkt ons niet echt zinnig ervan uit te gaan dat ook de aanstaande grond ermee wordt afgedekt, omdat de spreiding daarvan toch erg behoorlijk zijn kan en dus projektspecifiek moet worden aangetoond ?

Verder zou er voor een grindbed met een alpha waarde = 0.9 bijna niets overig blijven voor variatie van de grond.
AntwoordDe factoor alpha beinhoudt, volgens bovenstaande figuur 10-1 uit de ROK, de vermenigvuldigingscoëfficiënt waarmee de beddingstijfheid vermenigvuldigd dient te worden? Dit alles, overeenkomstig bovenstaande figuur 10-1, volgens een schaakbordpatroon.

Is het alléen de onzekerheid / stijfheidsvariatie binnen het grind- of zandbed direkt beneden de tunnel, of omvat die factoor ook variaties binnen de aanstaande grond beneden het grind- / zandbed ? Het betreft alleen de grondslag direct onder de constructie. De ontwerper dient specifieke lokale omstandigheden qua diepere bodemopbouw natuurlijk apart te beschouwen. Zoals de noodzaak voor het al of niet aanbrengen van een grondverbetering (op veen of klei funderen is vaak geen goed idee). Het lijkt ons niet echt zinnig ervan uit te gaan dat ook de aanstaande grond ermee wordt afgedekt, omdat de spreiding daarvan toch erg behoorlijk zijn kan en dus projektspecifiek moet worden aangetoond ?

Bij b.v. onderstroomde afgezonken tunnels kan de kwaliteit c.q. de grootte van de variatie in de beddingstijfheden niet op voorhand en ook niet achteraf worden vastgelegd c.q. bepaald. Hetgeen in het verleden leidde tot telkens weer uitgebreide discussies, vandaar de gebleken behoefte de te hanteren rekenwaarden in de ROK op te nemen. De mate van betrouwbaarheid, gegeven een uitvoering gelijk aan de stand der techniek, is weergegeven d.m.v. de grootte van α. Verder zou er voor een grindbed met een alpha waarde = 0.9 bijna niets overig blijven voor variatie van de grond.

Uitgangspunt van de ROK is een kwalitatief goede uitvoering; bij een zeer slechte uitvoering kan in principe ook α =0,0 zijn (ja, zelfs een gehele tunnelmoot vergeten te onderstromen zou bij een slechte uitvoering kunnen). De ROK gaat bij een goede uitvoering niet uit van zulke theoretisch mogelijke extremen. Nogmaals het zijn rekenwaarden; de werkelijkheid weet je niet vooraf en is

vaak zelfs niet achteraf goed te controleren en/of te verbeteren.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Alpha factoorEis aan Objecttype

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 apr 2024 om 00:14.