ROK-0636

Id-c7445dbc-9d1e-4fca-aade-5434f71bcf01
5.2.3 (3)-NEN-EN 1991-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Voor stalen bruggen met asfalt of asfalt/ZOAB lagen moet rekening worden gehouden met:

  • Overal moet minimaal de gespecificeerde laagdikte worden bereikt.
  • Voor invloedslijnen tot 20 m moet rekening worden gehouden met 40 mm uitvulling van de asfaltslijtlagen.
  • Voor invloedslijnen vanaf 40 m moet rekening worden gehouden met 25 mm uitvulling.
  • Voor tussenliggende waarden moet lineair worden geïnterpoleerd.
  • Bedoelde uitvulling moet afzonderlijk worden beschouwd op positieve respectievelijk negatieve invloedsvlakken.
  • De fabricage- en montagetoleranties van de brug moeten worden afgestemd op het behalen van bovengenoemde waarden.

Toelichting

Afbeeldingen
Extra informatie


Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-1-1
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en gebruiksbelastingen voor gebouwen
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1
Objecttype
Brug
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “Voor stalen bruggen met asfalt of asfalt/ZOAB lagen moet rekening worden gehouden met: Overal moet minimaal de gespecificeerde laagdikte worden bereikt. Voor invloedslijnen tot 20 m moet rekening worden gehouden met 40 mm uitvulling van de asfaltslijtlagen. Voor invloedslijnen vanaf 40 m moet rekening worden gehouden met 25 mm uitvulling. Voor tussenliggende waarden moet lineair worden geïnterpoleerd. Bedoelde uitvulling moet afzonderlijk worden beschouwd op positieve respectievelijk negatieve invloedsvlakken. De fabricage- en montagetoleranties van de brug moeten worden afgestemd op het behalen van bovengenoemde waarden.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:23.