ROK-0029

Id-c330310f-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4 (2)-NEN-EN 1991-1-5
ROK(13 C)Eistekst

Voor tunnels moeten de volgende temperatuurverdelingen worden aangehouden. De gegeven waarden moeten in rekening worden gebracht zonder het gebruik van correctiefactoren (momentaanfactoren zijn gelijk aan 1)

Als gevolg van jaarlijkse temperatuurwisselingen.
Referentie temperatuur 15 oC, zie figuur F0029-1 en F0029-2.

In een overgangsgebied tussen gesloten en open gedeelten moet over een lengte van 25 m tussen de waarden voor het gesloten en open gedeelte lineair worden geïnterpoleerd.

De jaarlijkse temperatuurwisselingen volgens figuur F0029-1 gelden ook voor tunneldaken met een gronddekking van minimaal 1 meter. Bij een kleinere gronddekking moeten de jaarlijkse temperatuurwisselingen met een niet-stationaire berekening worden bepaald. Daarbij mag de volgende formule voor het verloop van de luchttemperatuur als functie van de tijd worden aangehouden:

T(t) = -5 + 25 sin (t π / 365)

waarin:

T(t) temperatuur in oC op tijdstip t
t de tijd in dagen (0 ≤ t ≤ 365)
sin sinus in radialen


Zie voor vervolg onderliggende eisen.

Toelichting

Deze eis heeft betrekking op tunnels en is afkomstig uit de ‘oude’ ROBK. Voor tunnels is altijd de referentieperiode van 100 jaar van toepassing geweest. Betreffende referentieperiode (100 jaar) is op de in dit artikel gehanteerde temperatuureisen dus ook van toepassing. Er dient dus geen correctie cf. NEN-EN 1991-1-5 bijlage A te worden toegepast.

Afbeeldingen

Jaarlijkse temperatuurwisselingen voor gesloten gedeelten
[[C15e1e2b-1c1c-ea11-a2e3-00155d641201.png]]
Jaarlijkse temperatuurwisselingen voor open gedeelten
[[84e36bed-1039-ea11-a2e4-00155d641200.png]]Onderliggende eisen

Extra informatie


Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-1-5
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-5: Algemene belastingen – Thermische belasting
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5
Objecttype
Tunnel
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “Voor tunnels moeten de volgende temperatuurverdelingen worden aangehouden. De gegeven waarden moeten in rekening worden gebracht zonder het gebruik van correctiefactoren (momentaanfactoren zijn gelijk aan 1)Als gevolg van jaarlijkse temperatuurwisselingen.Referentie temperatuur 15 oC, zie figuur F0029-1 en F0029-2.In een overgangsgebied tussen gesloten en open gedeelten moet over een lengte van 25 m tussen de waarden voor het gesloten en open gedeelte lineair worden geïnterpoleerd.De jaarlijkse temperatuurwisselingen volgens figuur F0029-1 gelden ook voor tunneldaken met een gronddekking van minimaal 1 meter. Bij een kleinere gronddekking moeten de jaarlijkse temperatuurwisselingen met een niet-stationaire berekening worden bepaald. Daarbij mag de volgende formule voor het verloop van de luchttemperatuur als functie van de tijd worden aangehouden:T(t) = -5 + 25 sin (t π / 365)waarin: T(t) temperatuur in oC op tijdstip t t de tijd in dagen (0 ≤ t ≤ 365) sin sinus in radialen Zie voor vervolg onderliggende eisen.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 21 dec 2021 om 18:46.