Waarde dcdev

Id-b9481fb6-4a1d-aa70-33d4-7586b2448a75

Eigenschappen

Id423
Label (nl)Waarde dcdev
VraagBij het werken met ROK2.0 viel me op dat de tekst uit ROK1.4 over de waarde dcdev (aanhouden 10 mm) is verdwenen (4.4.1.3 (1)P). Slechts de tekst bij 4.4.1.3 (3) is gehandhaafd. Klopt het dan dat we voortaan de waarde van dcdev kunnen ontlenen aan de Eurocode (dus 5 mm)?

En betekent het dat bij prefab elementen de waarde van dcdev gelijk kan worden genomen aan 0 mm, mits voldaan wordt aan de randvoorwaarden (dcdev = 5 mm, reductie van 5 mm bij toepassing zeer nauwkeurig meetinstrument)?

En als dit klopt: wat is de reden dat de waarde van dcdev is gereduceerd van 10 mm naar 5 mm?"
AntwoordHet klopt dat de waarde voortaan uit de Eurocode ontleend kan worden en dus 5 mm is.

De eistekst bij 4.4.1.3 (1) is komen te vervallen in de ROK 2.0. Er is voor gekozen om beter aan te sluiten bij de Eurocode. Dit wordt in eerste plaats gedaan door deze eistekst te laten vervallen. Daarnaast zijn de eisteksten van ROK-0090 en ROK-0093 herzien. In ROK-0090 is toegevoegd dat cnom≥ 35 mm moet zijn. In ROK-0093 wordt invulling gegeven aan wat wordt verstaan onder de verminderingen door plaatgeometrie en kwaliteitsbeheersing in tabel 4.3N.

In dit geval geldt dus ook dat dcdev gelijk aan 0 genomen worden als wordt voldaan aan de randvoorwaarden. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit alleen mogelijk is wanneer wordt voldaan aan ROK-0090. In andere woorden als cmin≥ 35 mm, kan dcdev gelijk genomen worden aan 0 mm.
Brondocument1.4, 2.0

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Waarde dcdevEis aan Objecttype

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 apr 2024 om 00:05.