ROK-0065

Id-b26f2915-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.6.1 (6)-NEN-EN 1991-2
ROK(13 C)Eistekst

Verwezen wordt naar de aanvulling bij NEN-EN 1991-2, 4.2.1 (1) opm. 3 - ROK-0058.

Toelichting

Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-2
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2
Objecttype
Brug
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:20.