ROK-0051

Id-a06d2915-bde5-e911-a2e0-00155d641201
5.4-NEN-EN 1991-1-7
ROK(13 C)Eistekst

Bij kunstwerken moeten maatregelen worden getroffen in geval van aanwezigheid van (drijf)ijs. Deze maatregelen bestaan uit, beschermende maatregelen die het optreden van ijsbelasting voorkomen of beperken en/of constructieve maatregelen die de constructie bestand doen zijn tegen de optredende ijsbelastingen. Informatie over ijsbelastingen is te vinden in de EAU 2012, CUR Rapport 166 en Stuvorapport 59.

Toelichting

Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-1-7
Brondocument
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7
Referentiedocumenten  
Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2012, 11. Auflage
,
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7
,
Stuvorapport 59, IJsbelastingen (discussienota)
Objecttype
Kunstwerk
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “Bij kunstwerken moeten maatregelen worden getroffen in geval van aanwezigheid van (drijf)ijs. Deze maatregelen bestaan uit, beschermende maatregelen die het optreden van ijsbelasting voorkomen of beperken en/of constructieve maatregelen die de constructie bestand doen zijn tegen de optredende ijsbelastingen. Informatie over ijsbelastingen is te vinden in de EAU 2012, CUR Rapport 166 en Stuvorapport 59.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:18.