ROK-0086

Id-8dac211b-bde5-e911-a2e0-00155d641201
3.3.1 (5)P-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Advies:
Verschillende delen van NEN-EN 10138 zijn nog niet definitief vastgesteld. Volgens de Nationale Bijlage mogen als alternatief voor 3.3, totdat alle delen van NEN-EN 10138 beschikbaar zijn, de voorspanstaalkwaliteiten worden toegepast zoals gedefinieerd in NEN 3868.
Relevante eigenschappen voor de berekening zijn opgenomen in tabel T0086.
waarin:
fp0,1k karakteristieke 0,1%-rekgrens
fpk karakteristieke treksterkte
ε uk karakteristieke breukrek
ρ 1000 relaxatieverlies na 1000h onder spanning bij een gemiddelde temperatuur van 20 °C, uitgedrukt als percentage van de aanvangsspanning, verkregen bij een aanvangsspanning van 0,7fpk

Toelichting

Afbeeldingen

Relevante eigenschappen van voorspanstaal voor de berekening
[[Fc51db56-2470-ea11-a2e7-00155d641201.png]]
Extra informatie


Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1992-1-1
Brondocument
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1
,
Voorspanstaal
Objecttype
Kunstwerk
Thema
Beton
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “Advies:Verschillende delen van NEN-EN 10138 zijn nog niet definitief vastgesteld. Volgens de Nationale Bijlage mogen als alternatief voor 3.3, totdat alle delen van NEN-EN 10138 beschikbaar zijn, de voorspanstaalkwaliteiten worden toegepast zoals gedefinieerd in NEN 3868.Relevante eigenschappen voor de berekening zijn opgenomen in tabel T0086.waarin:fp0,1k karakteristieke 0,1%-rekgrensfpk karakteristieke treksterkteε uk karakteristieke breukrekρ 1000 relaxatieverlies na 1000h onder spanning bij een gemiddelde temperatuur van 20 °C, uitgedrukt als percentage van de aanvangsspanning, verkregen bij een aanvangsspanning van 0,7fpk” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:15.