Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen

Id-8a0d07a9-c2e5-e911-a2e0-00155d641201


Versie : NEN-EN 1991-1-7+C1+A1:2015 (nl)
Status : Definitief
Datum : 2015-10-08
Titel : Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
Extra info : NEN-EN 1991-1-7+C1+A1 voorziet in strategieën en regels voor de bescherming van gebouwen en andere civieltechnische werken tegen bekende en onbekende buitengewone belastingen. NEN-EN 1991-1-7 legt nauwkeurig vast: - strategieën gebaseerd op bekende buitengewone belastingen; - strategieën gebaseerd op beperking van de mate van lokaal bezwijken. In NEN-EN 1991-1-7 worden de volgende onderwerpen behandeld: - definities en symbolen (hoofdstuk 1); - indeling van belastingen (hoofdstuk 2); - ontwerpsituaties (hoofdstuk 3); - stootbelastingen (hoofdstuk 4); - ontploffingen (hoofdstuk 5); - ontwerp voor de gevolgen van lokaal bezwijken van gebouwen door een onbekende oorzaak (informatieve bijlage A); - informatie voor risicoanalyse (informatieve bijlage B); - dynamische berekening voor stootbelastingen (informatieve bijlage C); - ontploffingen in bouwwerken (informatieve bijlage D). Regels voor stofontploffingen in silo’s zijn opgenomen in EN 1991-4. Regels voor stootbelastingen door voertuigen die op het brugdek rijden zijn opgenomen in EN 1991-2. Buitengewone belastingen veroorzaakt door buitenontploffingen, oorlog en terroristische aanslagen, of de resterende stabiliteit van gebouwen of andere civieltechnische werken die zijn beschadigd door bijvoorbeeld aardbevingsbelasting of brand zijn niet specifiek behandeld in EN 1991-1-7.

Is gekoppeld aan eisen

ROK-0031 (Systeemeis)ReferentieEurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
ROK-0228 (Systeemeis)ReferentieEurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
ROK-0484 (Systeemeis)ReferentieEurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
ROK-0497 (Systeemeis)ReferentieEurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 dec 2021 om 20:02.