ROK-0649

Id-89c26eed-89e8-453d-aaa9-d437a69f7fd1
(1.6) Aanvaren van verende constructies-TAW Leidraad (2003)
ROK(13 C)



Eistekst

Waterverplaatsing berekening aanvaarenergie
Verende constructie zoals beschermpalen, remming- en geleidewerken moeten worden berekend met een waterplaatsing G [ton] van op de vaarweg toegelaten schepen waarbij rekening wordt gehouden met:

 • Binnenvaartschepen

  • Maximale laadvermogen conform [RVW 2020] tabel 8

  • Motorschepen: laadvermogen vermenigvuldigen met 1,15

  • Duwvaart combinaties en koppelverbanden: laadvermogen vermenigvuldigen met 1,14

 • Zeeschepen

  • Voor R/S1-3 schepen geldt een waterverplaatsing conform de afmetingen in [RVW 2020] tabel 12 met een blokfactor van 0,9

  • Voor grotere zeeschepen: deadweight tonnage (DWT) toepassen

Toelichting

De waterverplaatsing G [ton] wordt uitgedrukt als laadvermogen + massa van het schip. Aangezien de massa van het schip vaak onbekend is, moet het laadvermogen worden vermenigvuldigd met een factor, om de waterverplaatsing te krijgen.



Bovenliggende eisen




Links

Paragraaf ROKAanvaren van verende constructies-TAW Leidraad (2003)
Brondocument
TAW Leidraad Kunstwerken mei 2003, Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
Referentiedocumenten  
Recommendations of the Committee for Waterfront Structures Harbours and Waterways EAU 2012, 11. Auflage
Objecttype
Nat kunstwerk
Thema
Waterbouw
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “Waterverplaatsing berekening aanvaarenergieVerende constructie zoals beschermpalen, remming- en geleidewerken moeten worden berekend met een waterplaatsing G [ton] van op de vaarweg toegelaten schepen waarbij rekening wordt gehouden met: Binnenvaartschepen Maximale laadvermogen conform [RVW 2020] tabel 8 Motorschepen: laadvermogen vermenigvuldigen met 1,15 Duwvaart combinaties en koppelverbanden: laadvermogen vermenigvuldigen met 1,14 Zeeschepen Voor R/S1-3 schepen geldt een waterverplaatsing conform de afmetingen in [RVW 2020] tabel 12 met een blokfactor van 0,9 Voor grotere zeeschepen: deadweight tonnage (DWT) toepassen ” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 jun 2023 om 13:43.