Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting

Id-880c07a9-c2e5-e911-a2e0-00155d641201


Versie : NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 (nl)
Status : Definitief
Datum : 2012-01-04
Titel : Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting
Extra info : EN 1991-1-4 geeft richtlijnen voor het bepalen van de natuurlijke windbelasting voor het constructief ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken voor elk van de te beschouwen vlakken. Dit omvat de volledige constructie of delen van de constructie of elementen verbonden aan de constructie, bijvoorbeeld onderdelen, gevelbekledingen en hun bevestigingen, veiligheidskeringen en geluidschermen.

Is gekoppeld aan eisen

ROK-00860 (Systeemeis)ReferentieEurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting
ROK-0236 (Systeemeis)ReferentieEurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 dec 2021 om 20:01.