ROK-00853

Id-6edd7bf6-5628-4557-b2d8-0e1feb735ae3
4.6.5 tabel 4.8-NEN-EN 1991-2
ROK(13 C)Eistekst

In afwijking van tabel 4.8 moet voor de wielprentlengte van de astype A, B en C 220 mm worden aangehouden.

Toelichting

Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-2
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2
Objecttype
Brug
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:12.