ROK-0114

Id-66112121-bde5-e911-a2e0-00155d641201
8.2-NEN-EN 1992-1-1
ROK(13 C)Eistekst

Voor tunnels geen kleinere staafafstand toepassen dan:

  • 100 mm bij Ø 25 mm
  • 110 mm bij Ø 32 mm
  • 120 mm bij Ø 40 mm


Bij overlappingen volgens NEN-EN 1992-1-1, 8.7.2 geldt voor alle staven of gebundelde staven een minimale afstand tussen de staven van 60 mm.

Toelichting

Het bovenstaande is gebaseerd op een maximale korreldiameter van 32 mm voor het toeslagmateriaal.Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1992-1-1
Brondocument
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2
Objecttype
Tunnel
Thema
Beton
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “Voor tunnels geen kleinere staafafstand toepassen dan: 100 mm bij Ø 25 mm 110 mm bij Ø 32 mm 120 mm bij Ø 40 mmBij overlappingen volgens NEN-EN 1992-1-1, 8.7.2 geldt voor alle staven of gebundelde staven een minimale afstand tussen de staven van 60 mm.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.

ROK vragen

Minimale staafafstanden tunnels

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:11.