ROK-0754

Id-5e2fefde-c7bc-479d-8387-be6f4365e84c
2.4-NEN-EN 1991-1-2
ROK(13 C)Eistekst

2.4 Thermische berekening (4):
De ontwerpbrand conform art. 3.2.3 respectievelijk 3.2.4 (NB) is van toepassing. Een afkoelfase hoeft niet te zijn meegenomen. Bij de bepaling van temperatuur-indringing in het beton (door berekening of beproeving) moet met het na-ijl effect rekening worden gehouden.

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-1-2
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2
Objecttype
Tunnel
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “2.4 Thermische berekening (4):De ontwerpbrand conform art. 3.2.3 respectievelijk 3.2.4 (NB) is van toepassing. Een afkoelfase hoeft niet te zijn meegenomen. Bij de bepaling van temperatuur-indringing in het beton (door berekening of beproeving) moet met het na-ijl effect rekening worden gehouden.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:10.