Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3

Id-5c0c07a9-c2e5-e911-a2e0-00155d641201


Versie : NEN-EN 1991-1-3+C1+A1:2019/NB:2019 (nl)
Status : Definitief
Datum : 2019-12-06
Titel : Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3
Extra info : In deze nationale bijlage zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1991-1-3+C1:2015 gegeven mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving. In de nationale bijlage zijn ook aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met de norm zelf. Dit kunnen normteksten zijn, maar ook informatieve teksten (bijvoorbeeld opmerkingen, toelichtingen). De nationale bijlage legt ook - voor gebruik in Nederland - de status (normatief of informatief) vast van de informatieve bijlagen die deel uitmaken van de norm zelf.

Is gekoppeld aan eisen

ROK-00884 (Systeemeis)ReferentieNationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 dec 2021 om 20:00.