Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG

Id-46d21f6e-c3e5-e911-a2e0-00155d641201


Versie : Richtlijn (EU) 2016/1629 (2016)
Status : Definitief
Titel : Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG
Extra info :

Is gekoppeld aan eisen


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 dec 2021 om 20:00.