ROK-0638

Id-43116c79-ee61-4f96-8896-349bdc7ef4b9
Figuur 1, NEN-EN 1991-1-2
ROK(13 C)Eistekst

Figuur 1, NEN-EN 1991-1-2:
M.b.t. het fenomeen afspatten van beton zijn er geen voorspellende rekenmethodieken voorhanden. De brandwerendheid van een constructie en het bestand zijn van die constructie tegen afspatten moet zijn aangetoond conform RTD 1030 Richtlijn brandwerende constructies.

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-1-2
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2
,
RTD 1030: Richtlijn brandwerende constructies
Objecttype
Tunnel
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “Figuur 1, NEN-EN 1991-1-2:M.b.t. het fenomeen afspatten van beton zijn er geen voorspellende rekenmethodieken voorhanden. De brandwerendheid van een constructie en het bestand zijn van die constructie tegen afspatten moet zijn aangetoond conform RTD 1030 Richtlijn brandwerende constructies.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:07.