Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5

Id-3f53ffae-c2e5-e911-a2e0-00155d641201


Versie : NEN-EN 1993-1-5:2006/NB:2011 (nl)
Status : Definitief
Datum : 2011-04-18
Titel : Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5
Extra info : Deze nationale bijlage legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1993-1-5:2006 gegeven mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters.Eveneens zijn aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf.De nationale bijlage legt ook - voor gebruik in Nederland (inclusief de BES-eilanden) - de status (normatief of informatief) vast van de informatieve bijlagen die deel uitmaken van het normblad zelf.

Is gekoppeld aan eisen

ROK-00855 (Systeemeis)ReferentieNationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5
ROK-0189 (Systeemeis)ReferentieNationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5
ROK-0190 (Systeemeis)ReferentieNationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5
ROK-0191 (Systeemeis)ReferentieNationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5
ROK-0192 (Systeemeis)ReferentieNationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5
ROK-0193 (Systeemeis)ReferentieNationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-5


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 dec 2021 om 20:00.