ROK-0001

Id-3df03809-bde5-e911-a2e0-00155d641201
A2.1 (1)-NEN-EN 1990
ROK(13 C)Eistekst

Aan bruggen mogen geen leidingen voor transport van brandbare, explosieve of agressieve vloeistoffen of gassen worden bevestigd.

Toelichting

Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1990
Brondocument
Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1990
Objecttype
Brug
Aspect
Veiligheid
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase
,
Uitvoeringsfase


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 14:50.