Tekst

Id-34bd6fb1-6a2e-eb11-a2f1-00155d641201


Eigenschappen

Label (nl)Tekst
Toelichting (nl)

De Eurocodes onderscheiden drie categorieën:

  • Gebouwen
  • Bruggen
  • Overige constructies

Veel typen kunstwerken van RWS worden niet genoemd in de Eurocodes. In de ROK zijn daarom de volgende 6 categorieën benoemd:

  • Brug
  • Tunnel
  • Nat kunstwerk
  • Beweegbare brug
  • Geluidsscherm
  • Verkeerskundige draagconstructie

De categorieën Gebouwen en Overige constructies worden niet beschouwd als ‘kunstwerken van RWS’ en komen daarom niet voor in de ROK. De categorie 'Brug' is synoniem aan Eurocode categorie Bruggen.

De algemene definities van de categorieën zijn opgenomen in tabel 1-1. In de praktijk kunnen ook mengvormen van categorieën voorkomen. In dat geval zijn voor de verschillende kunstwerkdelen/elementen de corresponderende ROK-bepalingen van toepassing. Bijvoorbeeld in het geval dat een tunneldak door verkeer wordt belast, moeten voor het betreffende gedeelte de regels voor 'Tunnel' (bijvoorbeeld voor brandveiligheid) en 'Brug' (bijvoorbeeld t.b.v. verkeersbelasting) worden gehanteerd.

Sortering1

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
TekstBreder
TekstLid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Tekst (Tekst)BrederTekst
Tekst (Tekst)BrederTekst
Tekst (Tekst)BrederTekst
Tekst (Tekst)BrederTekst
Tekst (Tekst)BrederTekst
Tekst (Tekst)BrederTekst
Tekst (Tekst)BrederTekst
Tekst (Tekst)BrederTekst
Tekst (Tekst)BrederTekst
Tekst (Tekst)BrederTekstDeze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:25.