ROK-0751

Id-30f0b8f8-0d35-4ca1-a10f-bb0cf978911d
4.7.3.3 (1) opm. 1-NEN-EN 1991-2
ROK(13 C)Eistekst

Voor een ter plaatse gestorte betonnen stepbarrier monolithisch verbonden met het rijdek moet een horizontale kracht van 400 kN gelijk aan klasse C conform Tabel 4.9 (n) worden aangehouden.

Toelichting

Voor meer informatie wordt verwezen naar het Bouwdienst rapport “Stepbarrier, een stap nader” uit februari 1995.Links


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:05.