ROK-0048

Id-2f6d2915-bde5-e911-a2e0-00155d641201
4.6.3 (2)-NEN-EN 1991-1-7
ROK(13 C)Eistekst

In aanvulling op dit artikel moeten alle mogelijke boegvormen worden beschouwd.

Toelichting

De standaard waarde die wordt genoemd voor de boegvorm is onvoldoende dekkend voor het scheepvaartaanbod en de stootbelastingenLinks


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:04.