Doorsnedes (druklaag op ligger) of grond-constructie interactie

Id-2ca4d519-3dcb-01d0-93b4-e724ca5fca5b

Eigenschappen

Id234
Label (nl)Doorsnedes (druklaag op ligger) of grond-constructie interactie
VraagHoe echter te handelen met bijvoorbeeld samengestelde doorsnedes (druklaag op ligger) of grond-constructie interactie. Voor het laatstgenoemde worden in het algemeen 2 berekeningen gemaakt: één met een hoge, en één met een lage beddingstijfheid. Moeten dat nu 4 berekeningen worden waarin naast de bedding ook de E-modulus gevarieerd wordt? Voor een druklaag op een ligger zou dan kunnen gelden dat gerekend moet worden met een ligger in 2 verschillende sterkteklassen keer een druklaag met 2 verschillende sterkteklassen is in totaal 4 verschillende berekeningen. Dit omdat op voorhand vaak niet eenvoudig valt in te schatten wat de invloed van deze variaties op de krachtsverdeling zal zijn.
AntwoordDit artikel is onder revisie voor de ROK 1.4, waarbij inderdaad in acht wordt genomen dat het concreter moet worden voor welke berekeningen het daadwerkelijk van belang is om met de ‘hogere’ betonsterkteklasse te rekenen.

Onze achterliggende gedachten daarbij zijn: 1) geen dubbele berekeningen vragen als het niet nodig is, en 2) als er vanuit kwaliteitscontrole (bijvoorbeeld bij prefabelementen) aangetoond kan worden dat de spreiding laag is (en er dus geleverd wordt wat er gevraagd is (zoals gebruikt in de ontwerpberekening)) dan mag die informatie in de verificatie gebruikt worden.

Dit is misschien nog geen geheel eenduidig antwoord op de vraag, omdat de ROK tekst voor versie 1.4 nog niet vastligt. Desondanks hoop ik dat het op basis van bovenstaande duidelijk wordt op welke manier er samengewerkt kan worden met de prefableverancier. En dat we als RWS geen 4 berekeningen eisen, maar dat daar verstandig mee omgegaan mag worden (bijvoorbeeld hoge E-modulus beton combineren met een lage beddingconstante van de grond als dat de maatgevende spanningen in het beton oplevert (voor het beschouwde belastinggeval).
Brondocument1.3

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Doorsnedes (druklaag op ligger) of grond-constructie interactieEis aan Objecttype

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 apr 2024 om 00:19.