ROK-0491

Id-284a6ada-2039-ea11-a2e4-00155d641200
(1.12) Combinaties van belastingen op keermiddelen voor STR en GEO-TAW Leidraad (2003)
ROK(13 C)Eistekst

(1.12) Combinaties van belastingen op keermiddelen voor STR en GEO
Met de in tabel T0491-1 en tabel T0491-2 genoemde belastingen moet, indien van toepassing, minimaal worden gerekend. De belastingsfactoren zijn gebaseerd op gevolgklasse CC3. Alle combinaties zijn gebaseerd op formule 6.10b (Zie NEN-EN 1090), uitgezonderd combinatie J, deze is gebaseerd op formule 6.10a. De nummers F0, F1, etc. verwijzen naar het boek “Ontwerp van Schutsluizen - deel II”.

Toelichting

Afbeeldingen

Belastingscombinaties Keermiddelen gesloten
[[6508021f-85f6-ea11-a2ed-00155d641201.jpg]]
Belastingscombinatires openen/sluiten Keermiddelen
[[73fb2abd-2139-ea11-a2e4-00155d641200.jpg]]

Bovenliggende eisenExtra informatie


Links

Paragraaf ROKCombinaties van belastingen op keermiddelen voor STR en GEO-TAW Leidraad (2003)
Brondocument
TAW Leidraad Kunstwerken mei 2003, Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
Referentiedocumenten  
Ontwerp van Schutsluizen, R.C.A. Beem, A. Glerum, P.L. Spits, Bouwdienst RWS
,
Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp
,
Nationale bijlage bij NEN-EN 1990
,
Werkwijzer Ontwerpen Waterkerende Kunstwerken – Ontwerpverificaties voor de hoogwatersituatie
Objecttype
Nat kunstwerk
Thema
Waterbouw
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “(1.12) Combinaties van belastingen op keermiddelen voor STR en GEOMet de in tabel T0491-1 en tabel T0491-2 genoemde belastingen moet, indien van toepassing, minimaal worden gerekend. De belastingsfactoren zijn gebaseerd op gevolgklasse CC3. Alle combinaties zijn gebaseerd op formule 6.10b (Zie NEN-EN 1090), uitgezonderd combinatie J, deze is gebaseerd op formule 6.10a. De nummers F0, F1, etc. verwijzen naar het boek “Ontwerp van Schutsluizen - deel II”.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 10:04.