Afzinktunnels situatie

Id-1be479d4-e25c-4a3f-1df4-bca96322a3de

Eigenschappen

Id213
Label (nl)Afzinktunnels situatie
VraagVraag 1:

In de betreffende tekst van de ROK wordt op verschillende plaatsen gerefereerd aan de situatie bij afzinktunnels, waar de beddingconstanten onder de verschillende tunnelelementen (als gevolg van de onzekerheden bij de gekozen uitvoeringsmethode) enigszins kunnen variëren. Ingeval van een op staal gefundeerde tunneltoerit van een onderdoorgang kan de ondergrond in den droge (binnen een bouwkuip) en op gecontroleerde wijze worden verdicht. Is het genoemde artikel uit ROK 1.3, waarbij op de voegen bij een extreme variatie in beddingconstanten slechts 5 mm zettingsverschil is toegestaan (zonder koppeling) in dat geval nog steeds van toepassing of is dit artikel alleen bedoeld voor afzinktunnels?

Vraag 2:

Bij de toelichting op het toelaatbare zettingsverschil (zonder koppeling) wordt aangegeven dat de aspecten rijcomfort en verkeersveiligheid (naast waterdichtheid) ten grondslag liggen aan de gestelde eisen. De ROK is primair geschreven voor constructies in het hoofdwegennet. Is het maximaal toelaatbare zettingsverschil van 5 mm tussen de tunnelelementen (zonder koppeling) ook van toepassing ingeval van een binnenstedelijke tunnel, waarbij de rijsnelheden aanzienlijk lager zijn dan in het hoofdwegennet en waarbij eventuele corrigerende maatregelen met minder consequenties kunnen worden uitgevoerd?
AntwoordVraag 1:

De eis van een maximaalzettingsverschil van 0,005m geldt zoals in de ROK vermeld voor ‘tunnelelementen’. Op pagina 13 en 14 van ROK 1.3 is aangegeven wat de ROK onder het verzamelbegrip ‘tunnels’ verstaat (kolom ‘ROK categorie’). Onder dit verzamelbegrip valt dus veel meer dan alleen afgezonken tunnels. De mate van ‘funderingskwaliteit’ is gehonoreerd in de α-factor voor de variatie in beddingstijfheid. Ter zijde zij opgemerkt dat het veelal noodzakelijk zal zijn bij funderingen op staal de moten ter plaatse van de voegen te verdeuvelen.

Vraag 2:

De ROK is inderdaad opgesteld voor de kunstwerken in de weginfrastructuur van Rijkswaterstaat en is van toepassing als dit in het contract van het project is opgenomen (wat vrijwel altijd het geval is). De praktijk is wel dat ook opdrachtgevers buiten Rijkswaterstaat soms gebruik maken van de ROK, maar dat gebeurt dan zonder directe bemoeienis en verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Afzinktunnels situatieEis aan Objecttype

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 apr 2024 om 00:16.