Geproduceerde opleggingen

Id-1a0ca9b8-a2ce-cfde-31fc-1dcfb14f4549

Eigenschappen

Id216
Label (nl)Geproduceerde opleggingen
VraagParagraaf 7.3.2.: Geproduceerde opleggingen

In de 3e kolom van de 4e regel (controle van de kracht-indrukking) in deze tabel staat de volgende tekst: “Opleggingen kleiner dan 300x300mm: 1e en 2e en daarna elke volgende 10e en 11e oplegging met een minimum van één per batch. Opleggingen gelijk aan of groter dan 400x400mm: iedere oplegging”.

Vraag 1: Hoe om te gaan met blokken welke groter zijn dan 300x300 en kleiner dan 400x400? En met een blok van 250x450?

Tevens staat onder deze tabel de tekst: “Reparaties zijn niet toegestaan”.

Vraag 2: Wat wordt hier precies mee bedoeld? Geldt dit ook voor de staalgewapende rubberen opleggingen? En betreft dit dan alleen constructieve reparaties, of ook esthetische reparaties? Overruled deze de RTD 1017-2 (Handleiding CRIAM Rubber Oplegblokken betonconstructies)? (In bijlage 8 van dit document staat omschreven hoe en wanneer rubberen opleggingen gerepareerd kunnen/mogen worden).

Oplossingsrichtingen 1. Uit telefonisch overleg met Han Leenderz begreep ik dat de gestelde afmetingen nooit zo rigide bedoeld zijn (nu worden we wel als zodanig in projecten gebruikt, met de bijbehorende onduidelijkheid). Ik stel daarom voor om in plaats van afmetingen een oppervlaktecriterium te stellen van 150.000 mm2. Dan wordt de discussie over afmetingen geheel omzeild en is de grens ondubbelzinnig.

2. Een uitgebreider toelichting lijkt me gewenst, bijvoorbeeld met een nuancering of expliciete uitspraken over gebruik van CRIAM bij nieuwbouw.
Antwoord1). In een nieuwe versie van de RTD 1012 (is in de maak) wordt de grens voor 1 op 1 testen eenduidig op 300 x 300 mm gelegd, of equivalente doorsneden hiervan. 2). De RTD 1017-2 geld voor reparaties van bestaande, reeds geplaatste opleggingen en heeft niets met de in de RTD 1012 bedoelde testen van nieuw geproduceerde opleggingen te maken. Voor de nieuw geproduceerde opleggingen is repareren niet toegestaan.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Geproduceerde opleggingenEis aan Objecttype

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 apr 2024 om 00:16.