Hoogte nevelzone

Id-0ba28fd4-f0f8-177c-93c2-ab678ed0e63f

Eigenschappen

Id296
Label (nl)Hoogte nevelzone
VraagIn de ROK 1.4 is in tabel 6.8 een beschrijving gegeven van de verschillende milieuklassen. Daarbij

wordt o.a. de term nevelzone (bij de milieuklassen XD en XF) gebruikt.

De nevelzone bestrijkt dus een zone tot 30 m aan weerszijden van de rijweg (rand verharding). Maar tot welke hoogte reikt deze nevelzone?

N.B.: Van de spatzone is wel zowel de breedte als de hoogte expliciet gedefinieerd.
AntwoordDeze eis komt van oorsprong uit de ROBK

Destijds was er sprake van 3 zones: nevelzone, spatzone en sprayzone. De spat- en sprayzone zijn later samengevoegd tot één zone die overeenkomt met de NEN-EN 1992-2.

De achtergrond van de nevelzone en de daarbij behorende maat komen uit een onderzoek dat in het verleden gedaan is ten behoeve van het RWS Kader Afstromend Regenwater. In dat onderzoek werden chloride sporen gevonden binnen een straal van 30 meter van de weg, ten gevolge van de nevel die ontstaat bij een nat wegdek. De hoogte van deze zone is niet onderzocht. Deze hoogte zal sterk afhankelijk zijn van de wind.

Op basis van de achtergrond van dit artikel vanuit de ROBK, is het niet mogelijk een vastgestelde waarde voor de hoogte van de nevelzone te definiëren.

Volgens ROK tekst in tabel 6-8 sub 3 voor XD1 geldt het volgende: Voor een constructie of constructiedelen die zich tenminste deels in de nevelzone, tot 30 meter aan weerszijde van de rijweg, bevinden, dient milieuklasse XD1 aangehouden te worden. Dit betreft alle blootgestelde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld de onderzijde van brugdekken, kolommen en landhoofden (mits deze constructiedelen niet deels in de spatzone staan). Vanuit duurzaamheidsperspectief en vanwege mogelijke toekomstige weguitbreidingen, is het uitgangspunt om voor alle constructies in de nevelzone conform de huidige eistekst in de ROK

milieuklasse XD1 aan te houden.
Brondocument1.4

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Hoogte nevelzoneEis aan Objecttype

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 31 mrt 2024 om 23:41.