Opleidingscertificaat ‘Voorspantechniek’

Id-075c71c6-84f9-774a-ea8b-64e4d913e838

Eigenschappen

Id440
Label (nl)Opleidingscertificaat ‘Voorspantechniek’
VraagWaarom wordt in de ROK 2.0 niet meer benoemd dat het uitvoerend personeel in bezit moet zijn van het opleidingscertificaat ‘Voorspantechniek’?
AntwoordIn de ROK 2.0 is de eistekst van ROK-0149 - ROK RWS (wikixl.nl) aangepast. Er staat niet meer vermeld dat het uitvoerend personeel in het bezit moet zijn van een opleidingscertificaat ‘Voorspantechniek’. Hiervoor in de plaats is de tekst “Het uitvoerend personeel moet opgeleid zijn conform CWA 14646” gekomen. De CWA 14646 schrijft in par. 6.2 en Annex B.2 voor welke eisen worden gesteld aan deze training voor o.a. het uitvoerend personeel (zie onderstaande uitsneden uit de CWA 14646). Ook wordt expliciet vermeld dat elke 3 jaar een follow up moet plaats vinden waar de kennis opnieuw opgehaald moet worden. In de ROK 2.0 is dus voor gekozen om de CWA 14646 voor te schrijven. Dit sluit overigens niet uit dat het uitvoerend personeel alsnog in het bezit moet zijn van een certificaat. Dit wordt namelijk expliciet benoemd in par. 6.2 van CWA 14646. Alleen moet de inhoud van de training waarvoor het certificaat wordt gehaald aansluiten bij Annex B.2.
Brondocument2.0

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Opleidingscertificaat ‘Voorspantechniek’Eis aan Objecttype

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 apr 2024 om 00:13.