ROK-0759

Id-0480fb30-c066-46b2-9985-e8f6857a7a81
4.1-NEN-EN 1991-1-2
ROK(13 C)Eistekst

4.1 Algemeen (1) en (4)
Voor constructiedelen die de constructieve integriteit waarborgen en waarvan de werking verloren kan gaan bij temperatuurbelasting, zoals stempels in toeritten (knik, pons, etc.) is het noodzakelijk om de gevolgen van brand op de constructie in rekening te brengen.

Toelichting

Bovenliggende eisen
Links

Paragraaf ROKNEN-EN 1991-1-2
Brondocument
Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand
Referentiedocumenten  
Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2
Objecttype
Tunnel
Thema
Civiel
Periode
Ontwerpfase


De eigenschap “Voorkeurslabel” (als paginatype) met de invoerwaarde “4.1 Algemeen (1) en (4)Voor constructiedelen die de constructieve integriteit waarborgen en waarvan de werking verloren kan gaan bij temperatuurbelasting, zoals stempels in toeritten (knik, pons, etc.) is het noodzakelijk om de gevolgen van brand op de constructie in rekening te brengen.” bevat ongeldige tekens of is onvolledig en kan daarom onverwachte resultaten veroorzaken tijdens een opvraag- of annotatieproces.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 aug 2021 om 09:59.