Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken

(Doorverwezen vanaf Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken)

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de infrastructuur in Nederland. Bij de bouw van wegen, bruggen, tunnels en andere infrastructurele werken zijn daarom door Rijkswaterstaat verschillende richtlijnen en eisen ontwikkeld. De Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) is er daar één van.

Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken

In de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK) staan eisen waaraan het ontwerp en de uitvoering van een nieuw kunstwerk, zoals een brug, sluis of tunnel, moet voldoen. De ROK geldt ook voor nieuwe onderdelen van bestaande bouwwerken of als kunstwerken worden uitgebreid. De ROK bevat wijzigingen, aanvullingen en toelichtingen op de Eurocodes met Nationale Bijlagen voor de nieuwbouw van alle kunstwerken die in opdracht van Rijkswaterstaat worden gerealiseerd.


De kunstwerken zijn onderverdeeld in 6 categorieën:

  • brug
  • tunnel
  • nat kunstwerk
  • beweegbare brug
  • geluidsscherm
  • verkeerskundige draagconstructie

Op deze website vindt u alle relevante informatie over de ROK. Via het ROK-menu kunt u navigeren door het document vanuit de hoofdstukindeling. Via Eisen of Kenmerken kunt u specifieker zoeken en ook persoonlijke subselecties maken. Deze opties zijn specifiek bedoeld als informatievoorziening en hebben geen contractuele status. Voor contractdocumenten zoals de vigerende versie van de ROK, oudere versies en bijlagedocumenten kunt u terecht in het menu bij Contractdocumenten.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 1 jun 2023 om 10:00.