Eigenschap:Label (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Ja
Toelichting op formulier
:
Voorkeur label in Nederlandse taal (skos:prefLabel)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
(Half) verdiepte ligging  +
A
A seismic zoning map conforming to Eurocode 8, and practical earthquake parameter relations for the Netherlands  +
AOA Begrippen- en Definitielijst (ABDL)  +
Aanbrug  +
Aanleginrichting  +
Aanvaarbelasting door schepen op starre constructies  +
Aanvangsfase  +
Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700  +
Aanvullingen op NEN-EN 1990 + NB; Algemeen  +
Aanvullingen op de Eurocodes en overige ontwerprichtlijnen  +
Acceptance of stay cable systems using prestressing steels.  +
Afschermende constructies voor wegen - Deel 1: Terminologie en algemene criteria voor beproevingsmethoden  +
Afschermende constructies voor wegen - Deel 2: Prestatieklassen, botsproef-beoordelingscriteria en beproevingsmethoden voor vangrails en voertuiggeleiding  +
Afschermende constructies voor wegen - Deel 4: Prestatieklassen, aanvaardingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor begin- en eindconstructies en overgangsconstructies van geleiderail  +
Afschermende constructies voor wegen - Deel 5: Producteisen en conformiteitsbeoordeling voor afschermende constructies voor wegvoertuigen (inclusief correctieblad C1:2012)  +
Afschermende constructies voor wegen – Deel 3: Prestatieklassen, beoordelingscriteria voor botsproeven en beproevingsmethoden voor obstakelbeveiligers  +
Afstemming Leidraad Kunstwerken en Eurocode, Activiteit 1: Belastingfactoren bij maatgevende waterstanden 1204875-002-GEO-0008 (zie ROK bijlagedocumenten)  +
Afzinktunnel  +
Afzinktunnels situatie  +
Algemeen – Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 apr 2024 om 17:25.