Eigenschap:Definitie (nl)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Een begrip kan een formele definitie (Nederlangstalig) hebben. Deze wordt waar mogelijk overgenomen uit een officiële publicatie. (skos:definition)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
(
Weg onder maaiveldniveau (o.a. bakconstructie, folieconstructies, weg tussen keerwanden of damwanden, etc.).  +
A
Brugdeel dat aansluit op de hoofdoverspanning.  +
Het gedeelte van een aanleginrichting dat als brug wordt gebruikt, moet als beweegbare brug worden beschouwd. De rest valt onder de categorie Nat kunstwerk.  +
N.D. Joustra, R.P.N. Pater (TU Delft)  +
Deel 1-12: Aanvullende regels voor de uitbreiding van EN 1993 voor staalsoorten tot en met S 700  +
Aanvullingen op NEN-EN 1990 + NB; Algemeen  +
Aanvullingen op de Eurocodes en overige ontwerprichtlijnen  +
Tunnel bestaande uit geprefabriceerde elementen, die in drijvende toestand worden verplaatst en in een vooraf gebaggerde sleuf worden afgezonken.  +
Deel 1-1: Algemeen – Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen  +
Deel 1-2: Algemeen – Ontwerp en berekening van constructies bij brand  +
Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand  +
Deel 1-6: Algemene belastingen – Belastingen tijdens uitvoering  +
Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen  +
Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting  +
Deel 1-5: Algemene belastingen – Thermische belasting  +
Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen  +
Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 apr 2024 om 17:24.